Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Chính sách bảo mật của Facebook Bao Vây . Com cho bạn biết cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân và phi cá nhân từ bạn, cụ thể đó là những dữ liệu nào, cách chúng tôi bảo vệ thông tin, cách chúng tôi chia sẻ cũng như cách bạn có thể truy cập, thay đổi hoặc xóa vĩnh viễn.

Chính sách bảo mật của chúng tôi cũng liệt kê những quyền hợp pháp nhất định mà bạn có đối với dữ liệu cá nhân của mình.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại Hotline 0901 349 349

 

ĐỊNH NGHĨA

Dữ liệu phi cá nhân là những thông tin không thể sử dụng để nhận dạng cá nhân.

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân cụ thể. Một thể nhân tự nhiên là người có thể được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp bằng cách tham chiếu đến nhân tố định danh, bao gồm tên, số căn cước công dân, dữ liệu vị trí, một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về vật lý, sinh lý, di truyền, tinh thần…

 

NHỮNG THÔNG TIN CHÚNG TÔI SẼ THU THẬP

Bạn có quyền chủ động kiểm soát số lượng và mức độ chi tiết của thông tin bạn muốn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang Web của chúng tôi.

Một số thông tin cơ bản bao gồm Tên, Số Điện Thoại, Email Liên Lạc, Giới Tính…Và một số thông tin khác được liệt kê.

Bạn được sử dụng Website cùng các dịch vụ do Facebook Bao Vây. Com cung cấp mà không phải cung cấp bất kỳ thông tin nào.

Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân khi nhận được sự đồng ý từ bạn, hoặc trong một số trường hợp đặc biệt liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, hoặc liên quan đến mục đích bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn để bảo vệ lợi ích của bạn hoặc người khác theo quy định của pháp luật.

Nếu chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi, quyền lợi này thường liên quan đến việc vận hành trang Web của chúng tôi, hoặc liên lạc với bạn khi cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, hoặc các lợi ích thương mại hợp pháp.

Những lợi ích hợp pháp bao gồm giải đáp thắc mắc của bạn, cải thiện nền tảng của chúng tôi, thực hiện tiếp thị hoặc phát hiện, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

Chúng tôi có thể có những lợi ích hợp pháp khác, chúng tôi sẽ chủ động thông báo chi tiết vào thời điểm thích hợp.

 

CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Dấu check Thông Tin Tự Động

Chúng tôi tự động nhận thông tin từ trình duyệt Web hoặc thiết bị di động của bạn.

Thông tin này có thể bao gồm tên trang Web bạn sẽ truy cập sau khi rời khỏi Website của chúng tôi, tên nhà cung cấp dịch vụ Internet, loại trình duyệt của bạn, hệ điều hành máy tính của bạn và dữ liệu duyệt Web khi bạn sử dụng trang Web của Facebookbaovay. com.

Dấu check Khi Bạn Truy Cập Và Sử Dụng Trang Web Của Chúng Tôi

Khi bạn chấp nhận Cookie khi truy cập và sử dụng trang Web của chúng tôi, một số Cookie có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn.

Cookie là một phần dữ liệu nhỏ được tải xuống máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập một số trang Web. Cookie có thể chứa văn bản được đọc bởi Web Server đã gửi Cookie cho bạn. Văn bản chứa trong Cookie thường bao gồm một chuỗi chữ cái và mã nhận dạng trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn.

 

CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG COOKIE CHO MỤC ĐÍCH

Dấu check Xác định bạn đã truy cập những page nào trên Website.

Dấu check Cá nhân hóa nội dung bạn nhìn thấy trên trang Web của chúng tôi.

Dấu check Phân tích trang Web của chúng tôi.

Dấu check Tiếp thị lại dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Dấu check Ghi nhớ chi tiết đăng nhập, sở thích của bạn.

Dấu check Quảng cáo nhắm mục tiêu và những dịch vụ quảng cáo liên quan đến sở thích của bạn.

Dấu check Cho phép bạn gửi bình luận.

Dấu check Cho phép bạn chia sẻ nội dung lên các trang mạng xã hội.

 

BẠN CÓ QUYỀN KHÔNG CHẤP NHẬN COOKIE

Bạn có quyền sửa đổi, kiểm soát cách thức và thời điểm Cookie được đặt thông qua trình duyệt.

Nếu bạn chọn từ chối Cookie, một số chức năng và tiện ích trên Web của chúng tôi có thể không hoạt động chính xác, đồng nghĩa bạn không thể sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi, hoặc bạn phải đăng ký lại mỗi lần ghé thăm trang Web của chúng tôi.

 

GIỮ LIÊN LẠC VÀ EMAIL MARKETING

Facebook Bao Vây. Com có thể gửi Email cho bạn khi cập nhật bài viết mới, thông báo, khảo sát…Một cách không thường xuyên.

Nếu bạn không muốn nhận thông tin bất kỳ, hoặc tất cả thông tin này, bạn có thể từ chối bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được đề cập chi tiết trong Email.

 

CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BÊN THỨ BA

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng các công ty bên thứ ba để thực hiện các dịch vụ. Các loại dịch vụ có thể bao gồm:

Dấu check Quản lý đơn hàng và xử lý thanh toán.

Dấu check Dịch vụ phân tích Google Analytics.

Dấu check Mạng quảng cáo (Google, Facebook, Bing)

Dấu check Dịch vụ quản lý dữ liệu.

Dấu check Dịch vụ liên lạc.

Dấu check Kiểm toán viên.

Các bên thứ ba này có quyền truy cập thông tin của bạn để thực hiện nhiệm vụ thay chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cấm sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác, trừ trường hợp nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

 

ĐÁNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH VÀ XÓA SỐ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của mình, bạn có các quyền như sau đối với thông tin đã cung cấp:

Dấu check Xem lại thông tin đã cung cấp cho chúng tôi.

Dấu check Yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kì lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Dấu check Yêu cầu không được sử dụng thông tin người dùng của bạn để liên hệ với bạn.

Dấu check Yêu cầu chúng tôi xóa thông tin người dùng của bạn khỏi dữ liệu.

Dấu check Từ chối nhận quảng cáo từ Facebook Bao Vây. Com.

Để thực hiện bất kỳ quyền nào trong số những quyền trên, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo Hotline 0901 349 349.

 

LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang Web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang Web khác.

Các trang Web này không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và không có nghĩa vụ tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Những trang Web này có thể có chính sách bảo mật của riêng họ.

Chúng tôi không có trách nhiệm đối với các trang Web này, chúng tôi chỉ để liên kết nhằm cung cấp thêm thông tin chúng tôi cảm thấy cần thiết cho bạn. Bạn hoàn toàn nhận biết được việc sử dụng và truy cập những trang Web này là an toàn.

Bạn có trách nhiệm kiểm tra chính sách bảo mật của các trang Web này để tìm hiểu cách họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 

CHÍNH SÁCH EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Bạn có quyền từ chối nhận thêm Email từ chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc trao đổi email của bạn cho bất kỳ bên thứ ba (không liên quan) mà không có sự cho phép của bạn, ngoại trừ trường hợp bán hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp của chúng tôi.

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA FACEBOOK BAO VÂY. COM

Chúng tôi đã xây dựng trang Web của mình dựa trên các biện pháp bảo mật và công cụ đã được chứng nhận để bảo vệ tính bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Facebook Bao Vây. Com và bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi cũng duy trì các biện pháp về mặt công nghệ và vật lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng kiểm tra định kỳ hệ thống của mình để phát hiện lỗ hổng và những cuộc tấn công (có nguy cơ xảy ra), phù hợp với tiêu chuẩn ngành.  

 

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Nếu công ty chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ lập tức cập nhật quyết định thay đổi lên trang Web để khách truy cập, người dùng và khách hàng của chúng tôi luôn được cập nhật.

Trong mọi trường hợp, việc bạn tiếp tục sử dụng trang Web, dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách quyền riêng tư này sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận thay đổi đó.

Quy định chung khác
Giải pháp MA TRẬN MARKETING BAO VÂY